IMG_5490.jpg

Saako lapsen kanssa asioista keskustella ? Saako lapsen kanssa asioista neuvotella ? Kyllä saa. Lapsen kanssa kaikenlainen keskusteleminen on suotavaa, jotta hän oppii asioista keskustelemalla selviytymään ja itseänsä ilmaisemaan.

Lapselle on hyvä asioita perustella, jotta tämä oppisi paremmin ymmärtämään vaikkapa kieltojen perimmäiset syyt. Kun esität lapselle järkevät perusteet, oppii lapsesi sinua kunnioittamaan.

Vaikka lapsesi kanssa asioista keskustelisit tai neuvottelisit ratkaisuja arkisiin pulmiin, ei lapsi voi kuitenkaan asioista itse päättää. Asioista päättäminen on aikuisen tehtävä, sillä emme voi lapselta lapsuutta riistää. Aikuisen asia on tehdä päätökset lopulliset ja kantaa vastuu arjesta ja lapsesta.

Korostan kuitenkin kaikenlaisen keskustelun tärkeyttä. On hyvä lapselle elämää ja sen ilmiöitä selittää, tutustuttaa lapsen erilaisiin asioihin, vaikkapa käydä lapsen kanssa retkillä, lastenteattereissa, taidenäyttelyissä, katsomassa urheilutreenejä tai –kilpailuja, käydä kuuntelemassa musiikkiesityksiä ja tehdä rannalla lapsen kanssa hiekkakakkuja. Lapsi saa tällöin mielekkään kokemuksen elämän moninaisuudesta, jota voi vahvistaa myös lukemalla lapselle paljon kirjoja.

Kirjat ovat erinomainen tapa tutustuttaa lasta elämään. Valitse mielellään lapselle iloisia ja elämänläheisiä kirjoja. Surullisia tarinoita ei ehkä kannata paljoa lukea, sillä elämässä surua tulee vielä riittämään. Kirjat opettavat lapselle ystävyydestä, pulmien ratkaisemisesta, ihmisistä ja elämästä ylipäätänsä. En voi tässä tarpeeksi painottaa lapselle lukemisen tärkeyttä. Siinä samalla lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus kasvaa, läheisyydestä ja välittämisestä puhumattakaan.

Kuuntele lasta ja kun olet hänen kanssaan, ole aidosti läsnä, jotta lapsi ei saisi tunnetta, että kaikenmaailman muut asiat ovat vanhempien elämässä tärkeämpiä kuin hän. Lapsi tunnistaa aidot tunteet ja vastaa kauniilla tavalla läheisyyteen ja aitoon välittämiseen.

Ole kiinnostunut lapsesta ja hänen ajatuksistaan ja toiveistaan. Lapsella pitää olla unelmia, ajatus kauniista elämästä ja tulevaisuudesta. Lapsen hyvää elämää ja tulevaisuutta voit vahvistaa siten, että kohtelet lastasi siten, kuin toivoisit itseäsikin kohdeltavan. Omalla esimerkillä on valtavan suuri merkitys lapsen kasvatuksessa. Kun kuuntelet lastasi, hänen ajatuksia ja toiveita, oppii lapsesikin sinua kunnioittamaan ja kuuntelemaan.

Lapsesi on ainutlaatuinen, ihme taivainen. Ole hyvä ja johdonmukainen hänelle, tutustukaa toisiinne, tutustukaa yhdessä maailmaan. Jutelkaa toinen toisillenne, olkaa läheisiä toinen toisillenne. Lapsesi rakastaa sinua, rakasta sinä lastasi!

Elämä on ihme, kuin pieni kukka kämmenell’.