IMG_biodiversiteettimaalaus.jpg

 

Ohessa kooste Euroopan parlamentin tekstistä aiheella biodiversiteetti: 

https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200109STO69929/biodiversiteettikato-mista-se-johtuu-ja-miksi-siita-pitaa-olla-huolissaan

Biodiversiteetti tai luonnon monimuotoisuus, eli biologisen elämän moninaisuus planeetallamme on heikentynyt huolestuttavan nopeasti viime aikoina. Muutos johtuu pääasiassa ihmisen toimista ja niiden seurauksista, kuten maankäytön muutoksista, saastumisesta ja ilmastonmuutoksesta. 

Biodiversiteetti tarkoittaa elämän monimuotoisuutta kaikissa muodoissaan planeetallamme. Se kattaa lajien määrän, niiden geneettisen variaation moninaisuuden sekä eri elämän muotojen vuorovaikutuksen monimutkaisissa ekosysteemeissä.

Vuonna 2019 julkaistussa YK-raportissa tutkijat varoittivat, että jopa miljoona lajia arvioiduista 8 miljoonasta on vaarassa kuolla sukupuuttoon, monet vain vuosikymmenissä. Joidenkin tutkijoiden mukaan elämme kuudetta sukupuuttoaaltoa Maan historiassa. Aiemmissa tunnetuissa massasukupuutoissa on kuollut 60–95 % kaikista lajeista. Ekosysteemeillä kestää miljoonia vuosia selvitä vastaavasta tuhosta.

Terveet ekosysteemit takaavat monia meille itsestään selvältä tuntuvia asioita. Kasvit muuttavat auringon energiaa muille elämän muodoille hyödynnettävään muotoon. Bakteerit ja muut eliöt hajottavat orgaanista ainetta ravintoaineiksi ja tarjoavat näin kasveille terveen kasvualustan. Pölyttäjät ovat elintärkeitä kasvien lisääntymisessä, joten ne takaavat ruoantuotantomme. Kasvit ja valtameret toimivat tärkeinä hiilinieluina. Veden kiertokulku on myös vahvasti riippuvainen elävistä organismeista.

Lyhyesti sanottuna luonnon monimuotoisuus takaa meille puhtaan ilman, makean veden, laadukkaan maaperän ja satojen pölytyksen. Se auttaa taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan ja sopeutumaan siihen sekä lieventää luonnonkatastrofien vaikutusta.

Koska eri eliölajit vaikuttavat toisiinsa monimutkaisissa ekosysteemeissä, yhden lajin katoamisella voi olla kauaskantoisia vaikutuksia ravintoketjussa. 

 

WWF mainitsee omassa artikkelissaan myös seuraavaa: 

https://wwf.fi/uhat/luonnon-monimuotoisuuden-koyhtyminen/

Valtavia uhkia lajeille ja luonnon monimuotoisuudelle ovat myös ilmastonmuutos, salametsästys ja ylikalastus. Ilmaston lämmetessä lukuisien lajien on sopeuduttava täysin uusiin olosuhteisiin selviytyäkseen. Salametsästys ja ylikalastus ovat ajaneet useiden lajien kannat sukupuuton partaalle.

Sademetsiä raivataan soija- ja palmuöljyviljelmiksi sekä karjan laitumiksi, mikä aiheuttaa luonnon köyhtymistä ja eroosiota. Suurin osa maailmassa tuotetusta soijasta käytetään eläinten rehuksi. Ruuantuotannon ja -kulutuksen muuttaminen kestävämmäksi onkin merkittävässä asemassa luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi.

 

Johanna Kurkelan kappale Sun särkyä anna mä en, sopii tähän mielestäni hyvin :)